• گروه مشاورین املاک کوروش به تامین نیاز شما می اندیشد.
3,000,000تومان

۳ خوابه ۱۸۰ متری

خیابان ولیعصر-کوچه ۲۰-پلاک ۶۵
3,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 180مترمربع
3,630,000,000تومان
3,630,000,000تومان
 • 4Bedrooms
 • 240مترمربع
 • 50000مترمربع
 • 2400مترمربع
 • 4000مترمربع
3,750,000,000تومان
3,750,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 375مترمربع
5,630,000,000تومان
5,630,000,000تومان
 • 352مترمربع
1,260,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 140مترمربع
1,350,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 150مترمربع
1,090,000,000تومان
1,090,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 115مترمربع
1,664,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 128مترمربع
 • 4Bedrooms
 • 85مترمربع
1,200,000,000تومان
1,200,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 138مترمربع
950,000,000تومان
 • 1Bedroom
 • 30مترمربع
1,275,000,000تومان
1,275,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 150مترمربع
910,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 116مترمربع
750,000,000تومان
750,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 150مترمربع
8,500,000تومان
 • 125مترمربع
850,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 110مترمربع
 • 3Bedrooms
 • 145مترمربع