• گروه مشاورین املاک کوروش به تامین نیاز شما می اندیشد.
2,000,000,000تومان
2,000,000,000تومان
  • 22000مترمربع
  • 50000مترمربع
  • 2400مترمربع
2,160,000,000تومان
  • 240مترمربع
2,000,000,000تومان
  • 340مترمربع
1,372,000,000تومان
1,372,000,000تومان
  • 343مترمربع