• گروه مشاورین املاک کوروش به تامین نیاز شما می اندیشد.
3,000,000تومان

۳ خوابه ۱۸۰ متری

خیابان ولیعصر-کوچه ۲۰-پلاک ۶۵

Beds: 3Baths: 2مترمربع: 180

خانه و ویلا

behnam

3 ماه ago

3,000,000تومان

Beds: 3Baths: 2مترمربع: 180

خانه و ویلا

3 ماه ago

90,000,000تومان

Beds: 2مترمربع: 115

خانه و ویلا

عادل حیدری

6 ماه ago

90,000,000تومان

Beds: 2مترمربع: 115

خانه و ویلا

6 ماه ago

250,000,000تومان

مترمربع: 320

خانه و ویلا

عادل حیدری

6 ماه ago

250,000,000تومان

مترمربع: 320

خانه و ویلا

6 ماه ago

200,000,000تومان
200,000,000تومان

مترمربع: 300

خانه و ویلا

6 ماه ago

120,000,000تومان

Beds: 2مترمربع: 115

خانه و ویلا

عادل حیدری

6 ماه ago

120,000,000تومان

Beds: 2مترمربع: 115

خانه و ویلا

6 ماه ago

100,000,000تومان

مترمربع: 130

خانه و ویلا

عادل حیدری

6 ماه ago

100,000,000تومان

مترمربع: 130

خانه و ویلا

6 ماه ago

250,000,000تومان
250,000,000تومان

Beds: 3مترمربع: 260

خانه و ویلا

6 ماه ago

70,000,000تومان

Beds: 3مترمربع: 155

خانه و ویلا

عادل حیدری

6 ماه ago

70,000,000تومان

Beds: 3مترمربع: 155

خانه و ویلا

6 ماه ago

100,000,000تومان

Beds: 3مترمربع: 235

خانه و ویلا

عادل حیدری

6 ماه ago

100,000,000تومان

Beds: 3مترمربع: 235

خانه و ویلا

6 ماه ago

145تومان

Beds: 3مترمربع: 180

خانه و ویلا

عادل حیدری

6 ماه ago

145تومان

Beds: 3مترمربع: 180

خانه و ویلا

6 ماه ago