• گروه مشاورین املاک کوروش به تامین نیاز شما می اندیشد.
9,750,000,000تومان
9,750,000,000تومان
 • 540مترمربع
5,100,000,000تومان
5,100,000,000تومان
 • 342مترمربع
4,830,000,000تومان
 • 6Bedrooms
 • 420مترمربع
3,840,000,000تومان
 • 6Bedrooms
 • 384مترمربع
23,000,000تومان
 • 243مترمربع
3,630,000,000تومان
3,630,000,000تومان
 • 4Bedrooms
 • 240مترمربع
3,750,000,000تومان
3,750,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 375مترمربع
5,630,000,000تومان
5,630,000,000تومان
 • 352مترمربع
4,100,000,000تومان
 • 8Bedrooms
 • 330مترمربع
9,000,000,000تومان
 • 9Bedrooms
 • 560مترمربع