• گروه مشاورین املاک کوروش به تامین نیاز شما می اندیشد.
  • 4000مترمربع
1,500,000,000تومان
  • 4Bedrooms
  • 10000مترمربع

باغ قصر قمشه

قصر قمشه پشت حسینیه کوی عرفان
900,000,000تومان
  • 3000مترمربع
750,000,000تومان
  • 2000مترمربع