• گروه مشاورین املاک کوروش به تامین نیاز شما می اندیشد.
3,000,000تومان

۳ خوابه ۱۸۰ متری

خیابان ولیعصر-کوچه ۲۰-پلاک ۶۵
3,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 180مترمربع
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 195مترمربع
60,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 160مترمربع
20,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 110مترمربع
90,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 115مترمربع
15,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 135مترمربع
130,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 150مترمربع
250,000,000تومان
250,000,000تومان
 • 320مترمربع
50,000,000تومان
 • 4Bedrooms
 • 240مترمربع
 • 2Bedrooms
 • 100مترمربع
 • 2Bedrooms
 • 100مترمربع
150,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 130مترمربع
200,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 150مترمربع
 • 230مترمربع
 • 3Bedrooms
 • 220مترمربع
 • 2Bedrooms
 • 120مترمربع
 • 120مترمربع
160,000,000تومان
 • 120مترمربع
70,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 100مترمربع